Jednohaléř 1986

Během krátké doby co existuje tato webová stránka jsem dostal hned několik dotazů ohledně jedné zvláštní mince. Je jí jednohaléř z roku 1986. Rád bych se s vámi podělil o to co o ní vím. Numismatici tuto minci dobře znají. Nepatří k drahým mincím, na burzách v ražebním lesku nestojí více než 5 Kč, často se objevuje i v různých konvolutech, tedy prakticky zadarmo. Řeklo by se obyčejná nezajímavá československá mince. Ale ... To "ale" je podstatné. Všichni (nebo aspoň většina z nás) si pamatujeme na těch pár posledních let před listopadem 1989. V běžném oběhu byly drobné mince 5, 10, 20 a 50 haléřů a 1, 2 a 5 Kčs. Na pětníky se už moc nepočítalo, v restauracích se spropitné zaokrouhlovalo na celé koruny. Na černém trhu stál 1 dolar 25 Kčs. Tak proč najednou jednohaléř vydaný v roce 1986? Taková mince přece nemohla mít žádný význam, zvlášť když oficiálně platných jednohaléřů ročník 1962, a těch starších se státním znakem Československé republiky, bylo v bankách dost (zvláště když se nepoužívaly :-). Pokusím se tento problém objasnit s přihlédnutím k absurditám reálného socialismu. Vydávání jednohaléřových mincí se socialistickým státním znakem bylo právně upraveno vyhláškou ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953 č. 43/1962 Sb. Podle tehdy platné právní úpravy mohla SBČS vydávat oběžné (tedy i jednohaléřové) mince každý rok. V letech 1953-1960 byly jednohaléřové mince skutečně vydávány každoročně. Po změně názvu státu a státního znaku na socialistický byly jednohaléře vydány poprvé v roce 1962. Tehdy bylo vydáno velké množství těchto mincí do (skutečného) oběhu. Následně v roce 1963 bylo vyraženo omezené množství jednohaléřových mincí k doplnění oběhu (ročník 1963 je relativně vzácnější než 1962, zatímco haléř 1962 nestojí ani korunu, za 1963 zaplatíte na burze někdy i třeba korun dvacet). Potom dlouhých 25 let nebyly haléře vydány. Mezitím se změnil vzor ostatních mincí znějící na haléře (ze "sovětského" vzoru - velkých hliníkových na malé "pozdně socialistické"), přestaly platit trojhaléře a lidé na platnost jednohaléřů prostě zapomněli, nikdo je nepoužíval. Tak proč najednou haléř 1986? Rozumový důvod se hledá těžko. Jakési vysvětlení jsem našel v dobovém tisku (bohužel ten výstřižek už nemám, takže musím spoléhat na paměť). Matně si pamatuji, že se článek jmenoval "Platnost jednohaléřových mincí". Tehdy se tvrdilo, že vyúčtování životních nákladů (např. elektřiny) je počítáno s přesností na 1 haléř. A soudruh občan má tedy právo na vrácení přeplatku byť jediného haléře. Proto musí mít poštovní doručovatelky, které vyúčtování provádějí, možnost jednohaléřové mince vrátit. A protože prý není dost haléřů z let 1962 a 1963 (a starších s "kapitalistkým" znakem, které také platily - pozn. autora), a protože by jim občané vlastně nemuseli věřit (jsou staré a všechny ostatní mince kromě 1 Kčs z té doby již neplatí), vyrazíme nové haléře s ročníkem 1986. To že ražba jedné mince stojí mnohem více než jeden haléř samozřejmě nikoho nezajímalo. (Někde jsem četl, že ražba pětníku který byl velikostně podobný, stála v roce 1988 6 haléřů). No a ještě jednu perličku, o které sběratelé také samozřejmě vědí. Toho, že se jednohaléřem neplatí, zatímco tyto mince oficiálně platí :), využila (zneužila?) SBČS v letech 1991-1992 a vyrazila jednohaléře s federálním znakem ke sběratelským účelům - mince byly vkládány do mincovních sad oběžných mincí.

Závěrem výzva. Víte-li vy, vážení čtenáři této stánky, něco více o fenoménu haléř 1986, a zvláště máte-li důkazy v podobě výstřižků nebo odkazů na literaturu, prosím napište mi. Rád vaše informace uveřejním včetně uvedení zdroje.

Oběžná mince - jednohaléř 1986

Jednohaléře z 90. let - mince pro sběratelePřehled ražených jednohaléřů

S tradičním čs. znakem Se socialistickým znakem S federálním znakem
původní znak
socialistický znak
federální znak
1953 1962 1991
1954 1963 1992
1955 1986
1956
1957
1958
1959
1960