Mince a jejich zachovalosti

Poslední dobou se v mé e-mailové schránce množí dotazy numismatiků i numismatických laiků, se žádostí o vysvětlení, co přesně znamenají různé anglické zkratky související se zachovalostí mincí a jak se taková zachovalost určuje. Rozhodl jsem se tedy vypracovat následující přehled, který vychází z celosvětově nejrozšířenějšího označení zachovalostí mincí - tj. z toho, jež je uvedeno v americkém numismatickém katalogu od pánů Krause a Mishlera - Standard Catalog of World Coins. S touto klasifikací se také ve valné většině setkáte tady na Internetu, kde je, málo platné, angličtina v podstatě jediným použitelným jazykem, chcete-li oslovit lidi z jiné než ze svojí jazykové oblasti. Dovolil jsem si převyprávět v katalozích uváděná vymezení do laikům srozumitelnější řeči.

Při vypracovávání jakékoliv orientační stupnice, která jednak obsahuje celosvětově rozšířené anglické značení zachovalostí, a jednak orientační ekvivalenty v českém či jiném značení, se zákonitě naráží na určitou nekompatibilitu těchto značení. Česká základní stupnice původně obsahuje pouze pět základních stupňů zachovalosti, které odpovídaly známkám ve škole, tedy 1 až 5. Zachovalosti jako RL, PROOF či 0 byly dodány později. Ani počet stupňů tedy není zcela kompatibilní se stupnicí světovou. České a německé ekvivalenty jsou proto uváděny pouze orientačně, za rozhodující berte prosím anglické značení.

TABULKA ZACHOVALOSTÍ


PROOF (PROOF)
(čes. proof nebo též leštěné razidlo, něm. PP - Polierte Platte)

Jedná se o speciální sběratelskou zachovalost, v níž bývají vydávány zejména pamětní mince z drahých kovů (není to však pravidlem, existují i proof ražby oběžných mincí pro numismatické účely). Ražba je prováděna ze speciálně leštěných razidel. Takto ražená mince má vysoce lesklé pozadí a matné reliéfy. Celkový efekt bývá obvykle bezvadný a velmi reprezentativní. Tyto mince musí být vždy ve speciálních pouzdrech nebo častěji ve speciálních plastikových krabičkách (často s pečetí). Mince proof jsou velmi náchylné na oxidaci. Sáhnete-li na mincovní pole prstem, můžete se téměř vsadit, že za několik měsíců uvidíte na minci jeho kompletní otisk. Mince, která byla ražena jako proof a posléze byla vyjmuta z originálního obalu, by nadále neměla být zachovalostí proof označována. U československých mincí nejde o zachovalost proof např. i v případě, že na krabičce chybí originální peče» (má-li tam být). Takové mince bývají označovány jako mince "původně ražené jako proof" a bývá k ním dodávána aktuální zachovalost - obvykle UNC nebo AU. Mince proof stojí téměř vždy více než nominální hodnota mince, často několikanásobek. Mince proof staré cca čtyřicet a více let jsou obvykle dosti vzácné. Takové mince patří do speciálních sbírek. U sbírky běžných pamětních mincí není na škodu, kdyže je její součástí i několik proof mincí na ukázku.

česká mince v zachovalosti PROOF - lesklá plocha dostane při nasvícení černou barvu, bílé reliéfy baopak velmi vyniknou - originální obal je samozřejmostí

[nahoru]


UNCIRCULATED (UNC)
(čes. RL = ražební lesk, něm Stempelglanz = ST nebo STG)

Perfektně zachovalá běžná mince. V zachovalosti UNC by se měly teoreticky vyskytovat všechny mince, oběžné i pamětní. Mince v zachovalosti UNC nesmí obsahovat absolutně žádné známky oběhu, ani stopy po styku s ostatními mincemi (tedy ani drobné škrábance a ďubky vzniklé padáním mincí přes sebe). Zachovalost UNC se nejlépe zajistí rovněž tak, že je mince odebírána přímo od razícího stroje (platí např. u některých pamětních mincí). Někdy je možné mince v zachovalosti UNC najít i v originálních ruličkách z banky (dle mé zkušeností se v této zachovalosti vyskytuje tak každá dvacátá "nová" mince). Většina československých a českých pamětních mincí ve sbírce by pak neměla být v horší zachovalosti než právě UNC. V této zachovalosti by měly být i mince z mincovních sad a zachovalost UNC by měla tvořit viditelnou část sbírky moderních mincí (cca po roce 1950).

Je třeba poznamenat, že v českých podmínkách je zachovalost UNC často zaměňována za zachovalost AU (viz níže). S obdobným problémem se setkáte i na Internetu. Je třeba mít proto na paměti, že ne každá mince nabízená jako UNC je skutečně v ražebním lesku. Mince nabízená jako UNC, která je však v zachovalosti AU nebo XF, však bývá často druhou stranou při výměně odmítnuta. U klasifikace vlastních mincí nabízených k výměně nebo na prodej proto uvádějte zachovalost UNC skutečně pouze tam, kde neexistuje sebemenší pochybnost. Právě z důvodů zaměňování zachovalosti UNC za AU se v ČR někdy používá speciální zkratka BJ (= bankovní jakost). BJ znamená, že mince nebyla v oběhu, ale nerzozlišuje, zda je mince zcela perketní (UNC) či zda má drobné známky styku s ostatními mincemi (AU).

Ze špičkové zachovalosti UNC bývají někdy vyčleňovány i další podkategorie. Za zmínku stojí zejména tyto dvě zachovalosti:

PROOF LIKE (PL) a BRILIANT UNCIRCULATED (BU) (čes. většinou "proof like" či PL a BU - někdy společně označovány pouze jako RL, něm. PL a BU)

Běžně dochází navíc k záměně těchto dvou zachovalostí. Nějaké přesné rozlišování mezi nimi postrádá valného smyslu. Obě tyto "vylepšené" zachovalosti navíc zcela splňují vysoké nároky kladené na UNC.

Mince prodávané jako PL by měly být také odebírány jednotlivě od razícího stroje. Někdy jde i o ražbu ze speciálních razidel. Mince jsou však na rozdíl od zachovalosti proof vždy celé lesklé, nejsou na nich matné reliéfy. S ohledem na vysokou kvalitu ražby jsou takové mince velmi vítané ve sbírkách všeho druhu. Pokud jsou mince v originálních obalech (většinou z celofánu), neměli bychom je z nich bezdůvodně vyndavat. Případná změna uložení (např. vyjmutí z obalu, ve kterém dostává mince nažloutlý nádech - typické pro ruské a sovětské mince v zachovalosti PL), však nemá za následek ztrátu označení zachovalosti, pokud nedojde k ušpinění, oxidaci či poškození mince.

V nabídkách různých numismatických prodejců či v katalozích se občas setkáme i s anglickým označením BU (briliant uncirculated). Toto označení má podtrhnout skutečnost, že mince nebyla nikdy v oběhu. Určitý rozdíl je možné spatřovat např. v tom, že BU mince nejsou na rozdíl od PL mincí distribuovány obvykle ve speciálních obalech.

Jak již bylo řečeno, obě zachovalosti jsou určitými "vylepšenými" variantami zachovalosti UNC. Nejedná se však o ražbu z leštěných razidel, jako v případě mincí PROOF. Cena pamětních mincí ražených jako proof like nebo BU tak nemusí být o mnoho vyšší než nominál. Naopak cena oběžných mincí, které dosahují zachovalosti BU (resp. někdy i "obyčejné" UNC), se může někdy vyšplhat u starších mincí např. oproti zachovalosti XF na více než desetinásobek.

haléř 1992 v zachovalosti UNC (či chcete-li BU) byl focen přes umělohmotné víčko originální sady mincí, nikdy neobíhal

[nahoru]


ALMOST UNCIRCULATED (AU)
(čes. 0, něm. VZ-ST)

Pořád nádherně zachovalé mince s leskem. Na rozdíl od zachovalosti UNC mohou mince v zachovalosti AU obsahovat drobné stopy po styku s ostatními mincemi viditelné pod lupou. Takovéto mince by měly spolu s mincemi v zachovalosti UNC tvořit páteř sbírky moderních mincí. Některé drobné mince vydané před rokem 1900 však mohou být i v zachovalosti AU velmi vzácné. Zachovalost AU je přijatelná pro starší stříbrné oběžné mince i pro některé niklové pamětní mince (např. sovětské jednorublovky, východoněmecké pěti, deseti a dvacetimarky, západoněmecké pětimarky atd.). Stříbrné české a československé mince po roce 1980 v zachovalosti AU by se do kvalitní sbírky měly dávat spíše výjimečně - např. jedná-li se o vzácnější minci a rozdíl v ceně mezi UNC a AU je třeba 50%.

Na tomto místě je však třeba upozornit, že existují mince, které se v lepší zachovalosti než AU prakticky nevyskytují (např. většina latinskoamerických mincí, indické oběžné mince atd).

technicky ne zcela dokonalý snímek také špatně odliší
zachovalost AU od UNC - v daném případě byla fotografovaná mince v zachovalosti AU, protože není
zcela perfektní

[nahoru]


EXTREMLY FINE (XF, řidčeji EF)
(čes. 1, něm. Vorzüglich = VZ)

Stále velmi pěkná zachovalost. Absolutně čisté kontury včetně detailů a čitelnost veškerého textu jsou samozřejmostí. Mince má často zbytky lesku. U zachovalosti XF jsou přípustné velmi drobné stopy po styku s ostatními mincemi, viditelné i pouhým okem. Mince však nesmí mít žádná jiná poškození - např. vrypy, by» jen drobná poškození hrany, skvrny po korozi, barevné změny povrchu (kromě tzv. ušlechtilé patiny samozřejmě) apod. Zachovalost XF je ještě přípustnou zachovalostí pro moderní drobné mince. Moderní pamětní mince v této zachovalosti by se však už ve vaší sbírce vyskytovat měly opravdu jen velmi sporadicky. Pro trochu lepší starší mince (cca před rokem 1860) je zachovalost XF v podstatě maximální reálnou zachovalostí, na kterou může průměrný numismatik dosáhnout. Jde o kompromis mezi někdy dosti vysokými cenami za staré mince v zachovalosti UNC nebo AU a mezi horšími, prakticky bezcennými, zachovalostmi. Platí však, že za drobmé mince ve své sbírce, které jsou v zachovalosti XF se skutečně stále ještě nemusíte stydět.

pěkně zachovalá slovenská koruna 1944 - u této lepší mince
je zachovalost XF (v daném případě dokonce XF+) velmi žádaná

[nahoru]


VERY FINE (VF)
(čes. 2, něm. Sehr schön = SS)

Toto by měla být jakási hraniční zachovalost pro určení, zda moderní mince patří ještě do sbírky či už nikoliv. Mince v zachovalosti VF může mít drobně rozmazané kontury, nápisy by ale měly být stále jasně čitelné. Mince může obsahovat drobné stopy po styku s ostatními mincemi, případně i jeden drobný úhoz na hraně. Mince však nesmí být "nemincovně" poškozena. S touto zachovalostí se musíme často spokojit u starých mincí a u některých méně běžných oběžných mincí (z lepších čs. mincí se např. československý 20 h 1933 v zachovalosti VF stydět nemusíte, 1 Kčs 1953 by se však už vaší sbírce v této zachovlosti vyskytovat neměla). Zachovalost VF je však zcela nepřípustná pro pamětní mince.

za pětihaléř 1926 v zachovalosti VF se stydět nemusíte

[nahoru]


FINE (F)
(čes. 2-, něm. Schön = S)

Mince má neostré kontury, může dojít k barevné změně povrchu, mince však neobsahuje korozi. Mince v zachovalosti F vykazuje stopy po styku s ostatními mincemi, případně i drobné úhozy na hraně. Čitelnost nápisů může být na několika místech přerušena, v zásadě by však měl být nápis čitelný. Mince musí být stále přesně určitelná (typ, rok, mincovna atd.). Jako F je třeba určit i minci jinak v lepší zachovalosti, která však byla nešetrně chemicky vyčištěna. Moderní mince v zachovalosti F do sbírky nepatří. Tato zachovalost je akceptovatelná pro některé lepší středověké a antické mince a pro méně běžné měděné mince či ročníky z 18. a 19. století.

zachovalost F - takto zachovalá běžná moderní mince do sbírky už nepatří

[nahoru]


VERY GOOD (VG)
(čes. 3, něm. Sehr gut = SG)

Mince má neostré kontury, případně drobné stopy koroze či barevné změny povrchu. Mince vykazuje silné stopy oběhu, někdy může být i drobně poškozena. Nápisy mohou být hůře čitelné, mince je však stále určitelná dle typu, data a mincovny. Jako VG je třeba označit i jinak docela dobře zachovalé mince, které mají vyvrtánu dírku pro nošení na krk či obsahuje-li mince špendlík, stopu po něm či ouško na zavěšení. (Je-li ouško odborně upilováno, zachovalost se uvádí zpravidla o stupeň nižší, než čemuž mince jinak odpovídá, vždy se zároveň uvádí, že mince měla ouško - česky typicky zkratka m.o.) Moderní mince v zachovalosti VG lze zařadit do sbírky zcela výjimečně, lépe však zvláš» mimo ostatní pěkné mince. Špatně zachovalá mince nebo mince upravená jako šperk totiž může silně poškodit dojem z celé sbírky. Někteří numismatici sbírají mincovní šperky jako samostatný obor. U středověkých mincí nám vzhledem ke značnému nedostku materiálu bohužel někdy nezbývá, než se spokojit i s touto zachovalostí.

Míšeňský groš - zachovalost VG, vzhledem ke stáří mince je tato zachovalost akceptovatelná

[nahoru]


GOOD (G)
(čes. cca 3- až 4, něm. Gut = G)

Otřelá mince vykazující značné stopy oběhu. Mince může být nesourodě poškozena (vrypy, škrábance, díra atd.). U mince nemusí být určitelné všechny atributy (rok, mincovna atd.), musí být však zcela bezpečně typově určitelná. Mince jinak může obsahovat i jiná poškození uváděná u zachovalosti VG.


FAIR (FR) a POOR (PR)
(čes. 4 a 5, něm. Schlecht)

Tyto dvě zachovalosti pro špatně zachovalé mince je možné uvádět společně, vykazují společné atributy a mezi sebou jsou vzájemně těžko rozlišitelné. Jde o otřelé, špatně zachovalá mince, případně pouze o mincovní fragmenty. Mince mohou být hůře určitelné i co do typu. Mince uváděná jako PR může být už zcela neurčitelná, někdy dokonce nemusíte ani s určitostí poznat, zda se jedná vůbec o minci. Mince v zachovalostech FR nebo PR by neměly být do sbírky dávány v žádném případě.


Vedle výše uvedených zachovalostních stupňů se používají v některých zemí další členění pro zachovalosti, které jsou určeny speciálně pro sběratele a přitom se nejedná o ražbu z leštěných razidel Proof či o mince označované jako PL či BU. Takové podrobné třídění však ve svém důsledku není v našich podmínkách příliš potřebné. Jedná se téměř vždy o mince ve speciálních pouzdrech či v krabičkách nebo o mince zatavené v plastu. Pro úplnost tyto zachovalosti jsou označovány např. zkratkami MS-60, MS-65 apod.

Můj komentář o tom, zda se taková či onaká mince hodí do sbírky či nikoliv berte prosím jako čistě subjektivní. V numismatice, jako ostatně v jakémkoliv sběratelském oboru, totiž platí, že mohu a mám sbírat přesně to, co chci, a nemusím se ohlížet na žádná přesně daná pravidla. Sbíráte-li mince nejen podle typu, ale i podle ročníků, nemůžete být samozřejmě tak přísní na zachovalost všech mincí, zejména když některé ročníky jsou vzácné v jakékoliv zachovalosti.

Subjektivní je samozřejmě vždy i konkrétní označování zachovalostí mincí, a to zejména kvůli velmi nezřetelné hranici mezi jednotlivými zachovalostmi. Pro bližší určení se používá znaménko plus a minus. Tedy např. zachovalost VF+ je lepší než běžné VF, nedosahuje však znaků mince v zachovalosti XF. Označení XF- zase znamená, že mince je téměř XF, je o dost lepší než VF. Někdy se užívá i lomené označení zachovalostí mince podle obou jejích stran, zejména např. v české tradiční stupnici používané na českých numismatických aukcích. Mince v zachovalosti 1/2+ má tedy líc v zachovalosti 1, ale rub se blíží zachovalosti 2. Na Internetu se s lomeným označováním zachovalostí setkáte málokdy, mince se bere jako celek. Je-li tedy výše uvedená mince na rubu spíše 2+, označila by se taková mince celá jako lepší 2+, tedy dle použité mezinárodní stupnice zřejmě jako VF.

[nahoru]