Banner Macho Chlapovič

Nabídka ZN SSSR

Nabídka jednotlivých nálepek pro domácí trh i pro export dle chyběnky, výběrem, případně v kompletu včetně výlepních listů.

Dárkové série:

(číslování dle katalogu G.M.Golubcov - Dárkové série SSSR 1940 - 1972,
1973-1975, 1976-1982)

7, 8a,c, 10, 11, 24a,b, 27, 29a,b, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 59, 60, 61a, 63b, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 77, 79a,b, 80a,b, 88, 89, 90a,b,c, 93a,b 94a,c 95a,b, 96, 97, 98, 100, 101, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 183, 184, 185, 194, 195, 199, 200, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 223, 224, 225, 227, 232, 233, 242, 246, 250, 251, 258, 259, 265, 266, 267, 268, 269, 281, 282, 286, 289, 290, 291, 302, 304, 317, 338, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 356a,b, 357, 358, 365, 366, 367, 368, 370a, 371, 377, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 390, 396, 402, 411, 412, 416, 422, 434, 425, 426, 427, 428, 433, 439, 444, 445, 446, 448, 455, 456.

Domácí nálepky:
jednotlivé nálepky i série v řadě barevných provedení z let 1956 - 1985

Exportní nálepky:

(číslování dle katalogu Ing. Hejla)

krabičkový export:
A - 1a, 2, 4a, 5b, 6a,b, 7c, 8a,b,c, 9a,b, 11a,d, 12a, 15a, 17a
B - 1a,b, 3a,b, 4a,c,e, 6, 7, 11, 12, 15
C - 2a,c, 4a, 6a,b, 7a,c, 8, 9a,b, 10a, 11c, 12a,b, 13a, 15a, 16a,c,d, 17a,b,f,k,l, 19b,c, 20, 22b,c, 24a, 31a, 34a,c, 37a,b, 39a,b, 40a,b,c, 42, 43a,b,d, 44b,c,e, 46, 47a, 48a, 49, 50a
D - 1, 2a,c,d,e, 3b, 4a, 5a, 6a, 7a,b, 8b,c, 9b, 10c
E - 1a,b,c, 3
F - 1, 2b,c,d, 3a, 4a,d,f, 7a, 9a,b,f,i 10b, 11c,d, 12a, 13d
G - 1, 2a, 3a, 4a,b, 5a, 6
H - 1b,c, 3a, 4a, 5
CH - 1b, 5a
I - 1, 3a, 4, 5b, 6
J - 1, 2c, 4a
K - 1, 2a,b,c,d, 3, 4
L - 1a, 2a,b,c,d,e,f, 3b, 4, 5a, 6, 7
M - 1a,c, 2a, 3a,ch, 4a,b, 5b, 6, 8a,b, 9a, 10b, 11a,b,d, 13a,b, 15a, 17a,b, 18a,b, 19a,b,c, 20b, 22b,c, 24, 26a,b, 27
N - 1, 2a,b, 4a, 5a,b, 6a,b, 7
O - 1a, 3a, 4a, 5, 6a,b,c,e P - 1a,b,c,d, 2a,b, 4b, 5a,b,c,g,h, 6a,b, 7a, 8a,b,c,f, 10a, 11a,b,c,e, 12, 13a,c, 14b, 16d,e, 17a, 21a,b, 22a,b, 23a,b,e
R - 1a, 3a, 5a,c, 6, 7b,c, 8a, 10
S - 1, 4b,c, 5a,c,d,e, 6cl, 7a, 8a, 10a,c, 11a, 13b, 20c, 21a, 22b, 23a,c, 24a,b,c, 25c, 26, 27b,c, 28b,c, 32a, 33a, 34, 35a, 36, 40, 41a,b, 44, 45, 47b,d, 48a,c, 50a,b, 52a, 55b, 56b,d,e, 57a, 58a, 59a, 61, 62a, 63a, 64a, 65a,b,f, 66, 68a, 69, 70, 71, 72c, 74b, 76b, 77a, 78, 79, 83, 84, 86, 87
Š - 1a,e,g, 02a
T - 1a, 2a,h,j, 3e, 5a, 7, 11b, 12b, 13b, 16a, 17a, 18a, 19b, 21a, 23a, 24a, 25a, 27a,c,d,e, 34, 35a, 36a, 39, 42, 45
U - 1b,c, 2a, 3a,c, 5a, 6, 7, 8
V - 1a, 2a,b, 3a,b, 5a,b,c, 8
W -1a, 2a,b,c, 3a, 5b, 6b,c, 12, 13c, 14a, 16a,b
ZZ - 06
SS - 2d,e, 3, 4a,b, 5a,b,c, 6, 7, 8a,b,c, 9a,b, 10, 11, 13, 14, 15, 16

balíčkový export:
A - 01, 03, 04a,b, 05b, 06a, 08b,c, 11a
B - 01a, 03, 06, 07, 11, 12, 14, 15
C - 01a, 02a,b, 04a, 06a,b, 08a, 09a,b, 10, 12, 15a, 16a, 17f,k,l,m, 21a,b,c, 23, 24b, 31a, 32a, 33a, 34c, 37a, 42, 43a,b,c, 44b, 46, 47a, 48b, 49a,b
D - 02f, 04, 06, 07, 09b, 10b,c
F - 02b,c,d, 03b, 09a, 12
G - 02, 03a, 04a,b, 05b
H - 03, 06b
CH - 01
I - 01a, 02b,c, 04a, 05a,b
J - 01, 02c, 03b, 04a
K - 01, 02, 03, 04
L - 02a,d,e, 03a,b, 04, 06, 07
M - 06a, 08a,b, 09a, 11c,d, 12c, 15a, 16a, 18a, 19d, 20b, 26a,b, 27
N - 02, 03, 05a, 07, 08
O - 05a, 06a
P - 01a,c, 02a,b, 03c, 05c, h, 06a,b, 08, 09, 11a,d,e 21a,b, 22, 23a,c,e
R - 03, 04, 06a
S - 01a, 03a, 04b, 05f, 07a,b,c, 10a,b, 11b,c, 17a,b, 21a, 22b,c, 24, 25, 26, 28a, 29a, 32, 33, 35, 36a, 40, 42, 44, 47b,c,e, 48a, 49b, 50c, 52a, 55, 56a,d, 57, 58, 59a, 61, 63a, 65a,b,f, 66, 70, 71, 74a,b, 75a,b, 83a, 86, 87a,b
Š - 01e, 02a, 03a
T - 01a,b, 02f, 03c, 06a, 07a, 08a,b, 09a,b, 11a,b, 12b, 13a,b, 15c, 16, 17a, 21, 23, 24a,b, 25, 27c,e, 33, 34a, 35a, 36, 38a, 40a, 42, 45
U - 01a,b,c, 03a,c, 05c, 06, 07, 09a
V - 01a, 02b, 03, 05a,c
W - 01a, 02a,c, 05b, 06a,b, 08, 12, 13a,b,c, 14
Ž - 03
KY - 01, 02, 04, 05, 07a,b
SS - 01a,c,d,e,f,g, 05c, 06a, 07, 08a,b, 09a,b, 11/01, 11/02, 11/03, 11/04, 11/05, 11/06, 11/07, 11/08, 11/09, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27

bednový export:
B - 01
C - 47
G - 6
N - 05b
P - 08b, 23a
SS - 08b, 11

K dispozici je sbírka exportu SSSR 1945-1992 obsahující krabičkové, balíčkové a bednové ZN.

SSSR - export 1 SSSR - export 2

SSSR - export 3 SSSR - export 4

SSSR - export 5 SSSR - export 6

datum aktualizace: 17.2.2016