České nálepky

cs-1 - Dárkové kupony Solo 1925 - 1928

 • Jiří Šperk
 • Období: 1925 - 1928
 • Knižní podoba

cs-2 - Reprodukce čs. zápalkových nálepek pro vývoz 1918 - 1945

 • Jaromír Jindra, Jan Volf
 • Období: 1918 - 45
 • Knižní podoba
Obal katalogu reprodukcí čs. ZN pro export 1918 - 1945

cs-3 - Československé zápalkové nálepky 1918 - 1945

 • Jiří Šperk
 • Období: 1918 - 1945
 • Knižní podoba

cs-4 - Československé ZN 1918 - 1958 1. část Československé 1918 - 1945

 • Jiří Šperk
 • Období: 118 - 1945
 • Knižní podoba

cs-5 - Československé ZN 1918 - 1958 2. část České 1945 - 1958

 • Jiří Šperk
 • Období: 1918 - 1945
 • Knižní podoba

cs-6 - Československé ZN 1918 - 1958 3. část Slovenské 1945 - 1958

 • Jiří Šperk
 • Období: 1918 - 1945
 • Knižní podoba

cs-7 - Československé zápalkové nálepky 1945 - 1958

 • Jiří Šperk
 • Období: 1945 - 1958
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1945 - 1958

cs-8 - Československé zápalkové nálepky 1959 - 1960

 • Jiří Šperk
 • Období: 1959 - 1960
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1959 - 1960

cs-9 - Československé zápalkové nálepky 1961

 • Jiří Šperk
 • Období: 1961
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1961

cs-10 - Československé zápalkové nálepky 1962

 • Jiří Šperk
 • Období: 1962
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1962

cs-11 - Československé zápalkové nálepky 1963

 • Jiří Šperk
 • Období: 1963
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1963

cs-12 - Československé zápalkové nálepky 1961 - 1963

 • Jiří Šperk
 • Období: 1961 - 1963
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1961 - 1963

cs-13 - Československé zápalkové nálepky 1964

 • Jiří Šperk
 • Období: 1964
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1964

cs-14 - Československé zápalkové nálepky 1965

 • Jiří Šperk
 • Období: 1965
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1965

cs-15 - Československé zápalkové nálepky 1966

 • Jiří Šperk
 • Období: 1966
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1966

cs-16 - Československé zápalkové nálepky 1967

 • Jiří Šperk
 • Období: 1967
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1967

cs-17 - Československé zápalkové nálepky 1968

 • Jiří Šperk
 • Období: 1968
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1968

cs-18 - Československé zápalkové nálepky 1969

 • Jiří Šperk
 • Období: 1969
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1969

cs-19 - Československé zápalkové nálepky 1970

 • Jiří Šperk
 • Období: 1970
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1970

cs-20 - Československé zápalkové nálepky 1971 - 1972

 • Jiří Šperk
 • Období: 1971 - 1972
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1971 - 1972

cs-21 - Rejstřík textů čs. zápalkových nálepek 1945 - 1972

 • Ferd. Košťálek
 • Období: 1945 - 1972
 • Knižní podoba
Obal katalogu Rejsřík textů čs. ZN 1945 - 1972

cs-22 - Československé zápalkové nálepky 1973

 • Jiří Šperk
 • Období: 1973
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1973

cs-23 - Československé zápalkové nálepky 1974 - 1975

 • Jiří Šperk
 • Období: 1974 - 1975
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1974 - 1975

cs-24 - Československé zápalkové nálepky 1976 - 1979

 • Šperk - Harapát
 • Období: 1976 - 1979
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1976 - 1979

cs-25 - Československé zápalkové nálepky 1980 - 1982

 • Harapát
 • Období: 1980 - 1982
 • Knižní podoba

cs-26 - Československé zápalkové nálepky 1980 - 1988

 • Harapát - Jindra
 • Období: 1980 - 1988
 • Knižní podoba

Obal katalogu čs. ZN 1980 - 1988

cs-27 - Československé zápalkové nálepky 1989 - 1992

 • Jaromír Jindra
 • Období: 1989 - 1992
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. ZN 1989 - 1992

cs-28 - Speciální sbírka českých zápalkových nálepek 1945 - 1975

 • kolektiv brněnských sběratelů
 • Období: 1945 - 1975
 • Knižní podoba
Obal katalogu Speciální sbírka českých zápalkových nálepek 1945 - 1975

cs-29 - Seznam zápalkových nálepek zatím nikde neuvedených

 • RNDr. Zbyněk Borovka
 • Elektronická podoba na CD

cs-30 - Abecední rejstřík textů českých ZN 1945 - 1972

 • Ferdinand Košťálek
 • Období: 1945 - 1972
 • knižní podoba

cs-31 - Abecední rejstřík textů československých ZN pro domácí trh 1918 - 1992

 • Jaromír Jindra
 • Období: 1918 - 1992
 • knižní podoba
Obal katalogu Abecední rejstřík textů československých ZN pro domácí trh 1918 - 1992

cs-32 - České zápalkové nálepky 2004 - 2007

 • Jaromír Jindra
 • Období: 2004 - 2007
 • knižní podoba

cs-33 - Zápalkové nálepky Solo Sušice 1993 - 2016

 • Zdeněk Pešek
 • Období: 1993 - 2016
 • knižní podoba

cs-34 - Československé zápalkové nálepky pro domácí trh 1918 - 1945 (2019)

 • Jiří Šperk
 • Období: 1918 - 1945
 • knižní podoba


ex-1 - Československé zápalkové nálepky pro vývoz 1918 - 1945

 • Jiří Šperk
 • Období: 1918 - 1945
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. exportu 1918 - 1945

ex-2 - Československé zápalkové nálepky pro vývoz 1945 - 1983, 1. část

 • Hloušek
 • Období: 1945 - 1983
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. exportu 1945 - 1983 1. část

ex-3 - Československé zápalkové nálepky pro vývoz 1945 - 1983, 2. část

 • Hloušek
 • Období: 1971 - 1972
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. exportu 1945 - 1983 2. část

ex-4 - Československé zápalkové nálepky pro vývoz 1945 - 1983, 3. část

 • Hloušek
 • Období: 1945 - 1983
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. exportu 1945 - 1983 3. část

ex-5 - Československé zápalkové nálepky pro vývoz 1984 - 1992

 • Hloušek
 • Období: 1984 - 1992
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. exportu 1984 - 1992

ex-6 - Čs. balíčkové, balíkové a bednové ZN pro vývoz 1918 - 1945

 • Volf - Šmíd
 • Období: 1918 - 1945
 • Knižní podoba
Obal katalogu čs. bal. a bednového exportu 1918 - 1945

ex-7 - Čs. balíčkové ZN pro vývoz 1945 - 1983, 1. část

 • Hloušek
 • Období: 1945 - 1983
 • Knižní podoba

ex-8 - Čs. balíčkové ZN pro vývoz 1945 - 1983, 2. část

 • Hloušek
 • Období: 1945 - 1983
 • Knižní podoba

ex-9 - Čs. balíčkové ZN pro vývoz 1945 - 1983, 3. část

 • Hloušek
 • Období: 1945 - 1983
 • Knižní podoba

ex-10 - Rejstřík textů čs. nálepek pro vývoz 1918 - 1983

 • Jaromír Jindra
 • Období: 1918 - 1983
 • Knižní podoba
Obal katalogu rejstřík textů čs. exportu 1918 - 1983

ex-11 - Ceník čs. ZN pro vývoz 1945 - 1983

 • ČFS
 • Období: 1945 - 1983
 • Knižní podoba
Obal katalogu Ceník čs. ZN pro vývoz 1945 - 1983

ex-12 - Dárkové kupóny Solo 1925 - 1928

 • Jiří Šperk
 • Období: 1925 - 1928
 • Knižní podoba

ex-13 - Československé zápalkové nálepky pro vývoz 1945 - 1983, 1. 2. 3. část - dodatky, opravy, změny

 • FK ÚKDŽ
 • Období: 1945 - 1983
 • Knižní podoba

ex-14 - Katalog československých exportních ZN 1945 - 1967

 • Eduard Kužel
 • Období: 1945 - 1967
 • Knižní podoba

ex-15 - Dodatek čsl. export. záp. nálepek 1945 - 1968

 • Eduard Kužel
 • Období: 1945 - 1968
 • Knižní podoba

ex-16 - Katalog československých exportních ZN 1969

 • Eduard Kužel
 • Období: 1969
 • Knižní podoba

ex-17 - Katalog československých exportních ZN 1970

 • Eduard Kužel
 • Období: 1970
 • Knižní podoba

ex-18 - Katalog československých exportních ZN 1971

 • Eduard Kužel
 • Období: 1971
 • Knižní podoba

ex-19 - Katalog československých exportních ZN 1972

 • Eduard Kužel
 • Období: 1972
 • Knižní podoba

ex-20 - Katalog československých exportních ZN 1973

 • Eduard Kužel
 • Období: 1973
 • Knižní podoba

ex-21 - Katalog čs. exportních nálepek krabičkových pro sběratele specialisty 1945-1980

 • Jan Janošek & Libor Švec
 • Období: 1945 - 1980
 • Knižní podoba

ex-22 - Katalog Československých ZN pro vývoz 1918 - 1945

 • Jiří Kučera & Josef Erben
 • Období: 1918 - 1945
 • Knižní podoba

ex-23 - Katalog Československých ZN pro vývoz 1945 - 1992 1. díl

 • Jiří Kučera & Jan Homolka
 • Období: 1945 - 1992
 • Knižní podoba

ex-24 - Katalog Československých ZN pro vývoz 1945 - 1992 2. díl

 • Jiří Kučera & Jan Homolka
 • Období: 1945 - 1992
 • Knižní podoba

ex-25 - Katalog Československých ZN pro vývoz 1945 - 1992 3. díl

 • Jiří Kučera & Jan Homolka
 • Období: 1945 - 1992
 • Knižní podoba


datum aktualizace: 10.5.2020