Katalog československých mincí na CD-ROM

Na CD-ROM mediu vychází dlouho očekávaný multimediální katalog oběžných i pamětních mincí platných na našem území od roku 1921 do roku 1993. Katalog je určen jak pro dlouholeté sběratele, tak pro úplné začátečníky. Pomocí tohoto katalogu každý snadno určí hodnotu svých československých mincí. Přinášíme krátkou recenzi tohoto katalogu.


Do rukou se nám dostává unikátní projekt – multimediální katalog československých mincí 1921-1992(93). Stejně jako tradiční katalogy papírové obsahuje popis, vyobrazení a ocenění všech mincí vydaných za dobu existence Československa a navíc mince protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu z let 1939-1945. V katalogu sběratel či zájemce o mince najdete vše, na co je zvyklý z papírových katalogů, a navíc několik velmi užitečných údajů. Na první pohled si všimnete, že označení zachovalostí je uváděno na prvním místě pomocí ve světě obvyklých anglických zkratek. Vedle této stupnice je použito i tradiční české označování pomocí arabských číslic. V nápovědě je přehledná tabulka zachovalostí a podrobný slovní popis všech zachovalostí použitých v katalogu, takže se v nich může orientovat i laik.

Velký přínosem tohoto katalogu je fakt, že vedle cen za sběratelsky zajímavé zachovalosti obsahuje i ceny pro zachovalosti nejběžnější (což nebývá pravidlem). Z tohoto katalogu třeba zjistíte, že 25 haléř z roku 1933 je v nejběžnější zachovalosti VF téměř bezcenný a ani ve špičkové zachovalosti AU nestojí víc než 40 Kč. Autoři se rozhodli do katalogu u oběžných mincí nezahrnout vzácnou zachovalost UNC a nahrazují ji obvyklejší zachovalostí AU. Toto rozhodnutí má za následek mnohem reálnější ocenění mincí ve sbírkových zachovalostech, než tomu obvykle bývá (v reálu bývá totiž špičková zachovalost UNC velmi často zaměňována za zachovalost AU - na tento nešvar papírové katalogy obvykle dostatečně neupozorňují).

Katalog je distribuován na samospustitelném CD a jeho obsah je ve formátu html. Ke spuštění katalogu tedy postačí, když je na počítači instalován jakýkoliv internetový prohlížeč (např. Internet Explorer). Dá se tedy říct s pravděpodobností hraničící s jistotou říct, že máte-li na Vašem počítači nainstalovány MS Windows, katalog bude fungovat. Stejně tak je ale možné katalog spustit např. v prostředí Linux (katalog jsem testoval v zabudovaném Firefoxu a fungoval zcela korektně včetně správné diakritiky).
Ovládání katalogu je intuitivní, pohybujete se ve známém prostředí internetového prohlížeče. Orientace v katalogu je snadná a lehce pochopitelná i pro naprostého laika. Mince jsou členěny zvlášť na mince oběžné a mince pamětní a jsou řazeny podle jednotlivých období a v rámci daného období podle nominálu od nejnižšího po nejvyšší. Velmi praktické je použití stejného číslování, jaké používá světově nejrozšířenější Standard Catalog of World Coins.

Cena katalogu je příznivá a činí 359 Kč.

Pavel Frouz a Zdeněk Jindra

Katalog mincí lze zakoupit přímo u mě na základě zaslání e-mailu na moji adresu mince@atlas.cz nebo v on-line obchodě na tomto odkazu.